Jaarverslag

Stichting Vrienden van Vreeburg, sildenafil

Secretariaat: Kagersingel 28, viagra 2172 XG Sassenheim.

Bankrekeningnummer: NL56RABOo139.405.119, cialis Rabobank Hillegom

Anbi nummer: 85.28.84.862/dossiernummer: 87931

 

Op 12 februari 2014 zijn de cliënten van de mandarijnlaan (Noordwijk) naar Vreeburg verhuisd.

Door de verhuizing en de daarbij behorende werkzaamheden heeft het bestuur van de Vrienden van Vreeburg besloten om de focus eerst bij het vervoer te leggen.

In januari 2014 zijn er een tweetal bussen geschonken door tacibedrijf Willemse de Koning uit Arnhem.

Zij schonken de bussen aan sHeeren Loo, door bemiddeling zijn er twee naar Hillegom gekomen, één voor de locatie Henri Dunantplein en één voor de locatie Vreeburg.

Eén van de doelstellingen van de Vrienden van Vreeburg is het exploiteren van de bussen voor beide locaties.

In de jaarrekening worden de inkomsten en uitgaven van deze bussen verantwoord.

In het jaar 2014 waren er nog geen specifieke wensen uanuit de locatie Vreeburg om een bijdrage te leven door de Vrienden.

Gezien de lichamelijke beperking van  de cliënten is de verwachting dat er medio 2015 een bijdrage wordt gevraagd voor een rolstoelbus.

 

Financiën.

De Vrienden van Vreeburg hebben in het jaar 2014 giften van diverse ondernemingen en particulieren ontvangen, ook rond de opening van het pand.

De verwachting is dat deze bijdragen in het jaar 2015 minder zullen zijn.

 

Hillegom, Juni 2015