1 juli 2011 De Overdracht

                                                                                                          

1 juli 2011.
Een bijzonder belangrijke dag voor 's Heeren Loo!
Vandaag is de akte bij de notaris gepasseerd.
Onder toeziend oog van de gebroeders Vreeburg, dhr. Doeswijk (makelaar), Rinus Ormeling en Hugo Buijze las notaris Boon de akte voor en heeft iedereen die daartoe gemachtigd was de handtekening gezet.

 

                                    

De gebroeders Vreeburg tekenen de acte.

 

 

Notaris Boon tekent de acte.

 

 

Rinus Ormeling controleert namens 's Heeren Loo de acte.

 

 

 

 

Na het tekenen van de overdrachtspapieren heeft Hugo Buijze de aandacht gevraagd om te benadrukken dat 1 juli 2011 een belangrijk dag is omdat de overdracht een feit is en dat we nu in het belang van de cliënten waar wij verantwoordelijk voor zijn een geweldige woning gaan realiseren.

Om onze dank en waardering kracht bij te zetten werd aan de aanwezigen kunstwerken overhandigd. Deze kunstwerken zijn gemaakt door deelnemers van Paspartoe (Noordwijkerhout).

 

           

 

 

                                     

 

Vanaf vandaag is 's Heeren Loo een bollenschuur rijker, vanaf vandaag gaat het plan "Bollenschuur Vreeburg" van start.
Ik kan wel zeggen dat ik zo trots ben als een pauw dat het plan doorgang gaat vinden.
Ik wil iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd alvast bijzonder bedanken, ik denk dat ik namens de cliënten kan spreken want voor hen doen we het in ieder geval. Ik ben ervan overtuigd dat we een bijzonder stukje zorg kunnen gaan leveren op een bijzondere locatie.
Hoe nu verder?
De planning is dat er medio december 2012 begonnen gaat worden met de bouw. De verwachting is dat de bouw ongeveer 1 jaar in beslag gaat nemen. Natuurlijk komen we nog hobbels tegen maar met overtuiging kunnen we zeggen dat die hobbels genomen kunnen worden.
Graag wil ik u (mede) via dit medium op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Met hartelijke groet,
Hugo Buijze