Cliëntvertegenwoordigers

                                                                                                         

Cliëntvertegenwoordigers
In het verleden is door 's Heeren Loo de toezegging aan cliëntvertegenwoordigers gedaan dat, wanneer een cliënt aan de zwarteweg kan blijven wonen, dit zo veel als mogelijk gerealiseerd zal worden. Binnen de huidige woningen van de Mandarijnlaan zijn een flink aantal cliënten met een "terreinindicatie" waarvan de cliëntvertegenwoordigers nu zeggen; als Bollenschuur "Vreeburg" gerealiseerd kan worden, gaat de cliëntvertegenwoordiger akkoord met een mogelijke verhuizing.
In de besprekingen tijdens een Persoonlijk Plan is dit concept aan de diverse cliëntvertegenwoordigers geopperd. Ook uit de informele gesprekken met de vertegenwoordigers is naar voren gekomen dat zij het bijzonder belangrijk vinden dat een toekomstige locatie een veilige locatie is.
Juist omdat cliënten heel lang bij elkaar wonen, hechten de vertegenwoordigers er belang aan dat de cliënten zoveel als mogelijk met huisgenoten gaan verhuizen.
Het blijkt ook dat een "gezonde" mix van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag zich juist op hun gemak voelen in een omgeving die veilig en vertrouwd is en waar geen negatieve prikkel van medecliënten komt.

De vertegenwoordigers van de cliënten geven aan dat een veilige en landelijke omgeving van essentieel belang is, omdat zij:
1. belang hechten aan het beschutte wonen waar de zintuigen van de cliënt geprikkeld worden.
2. De veilige omgeving omdat de cliënten absoluut niet verkeersveilig zijn.
3. Wanneer de cliënten in een woonwijk zouden wonen, is het moeilijk om de integratie te doen laten slagen. Wij verwachten niet dat "de buurvrouw op de koffie komt". Ontmoeten is wel onze grootste doelstelling maar wij willen deze ontmoeting bewerkstelligen in het contact met cliënten onderling en onderzoeken op welke manier wij gasten in Vreeburg kunnen ontvangen. Dit is de voornaamste reden waarmee de cliëntvertegenwoordigers enthousiast zijn voor het project Bollenschuur "Vreeburg"...