informatie bijeenkomst 14 juli 2012

                                                                                                          

 

Geachte lezer,

Op 14 juli hebben we de cliëntvertegenwoordigers van de cliënten die in de bollenschuur gaan wonen op de locatie ontvangen en kennis laten maken met de bollenschuur Vreeburg en Huize Bloem Lust.
Ik wil graag in het kort dat gene schrijven wat er de 14e aan u is gepresenteerd.
Helaas konden door verschillende omstandigheden diverse familieleden niet aanwezig zijn, maar mocht u toch nog graag in de bollenschuur willen kijken wil ik u graag de rondleiding alsnog geven met als voorbehoud dat de sloper/aannemer nog niet begonnen is.
In de eerste nieuwsbrief heb ik over de visie, missie en doelstellingen geschreven. Ook de visie van de architect, de wijze van benadering van cliënten en de dagbesteding die we gaan bieden heb ik beschreven.
Deze informatie is te vinden onder de items Visie.
Inmiddels lijkt het er op dat de "radio-stilte'' verbroken gaat worden. De collega's van de afdeling vastgoed hebben, na vele berekeningen, het gewijzigde plan aan de Raad van Bestuur ingediend. In de eerste plannen werd gesproken over 20 a 21 cliëntplaatsen. Het bleek dat dit plan voor 's Heeren Loo te duur werd. Inmiddels zijn de tekeningen gebaseerd op 25 cliënten die in de bollenschuur, de aanbouw en huize Bloem Lust kunnen gaan wonen.
Natuurlijk is het een financiële aangelegenheid en alles heeft te maken met gelden die gereserveerd zijn met het zo genaamde "Lange termijn huisvesting". Deze gelden zijn gereserveerd voor een langere termijn en moeten nu, met deze constructie, "naar voren" worden gehaald.
Tot zover lijkt het geen probleem maar gezien de financiële situatie waarin ons land verkeerd, moeten ook wij met een gedegen plan bij een financierder komen. Met man en macht wordt dit laatste nu uitgevoerd om zo tot een goed resultaat te komen.
U zult begrijpen dat het project Bollenschuur Vreeburg een grote operatie is waarbij heel veel geld gemoeid is, ook wij kunnen de euro maar één maal uitgeven en dat moet gelijk goed en doordacht gebeuren.

In juni jl zijn alle medewerkers die in principe mee gaan naar de bollenschuur ook daar geweest om kennis te maken met het pand en met elkaar.
Als de Vreeburg klaar is, is het de bedoeling dat we als één team de cliënten gaan begeleiden.
Die dag hebben we in aanwezigheid van Martin van Zanten (personeels adviseur), Willeke Brouwer (Manager Primair Proces – Dagbesteding) en Bianca Baal (communicatie adviseur) met elkaar over visie, wonen en dagbesteding gesproken. Vanuit de 4 woningen zijn er medewerkers uitgenodigd om een hernieuwde visie te beschrijven.
Ik ben bij de diverse dagbestedinglocaties geweest om het plan daar ook te presenteren.
Vanuit het management was de wens om de dagbesteding vanaf 1 januari 2013 aan te bieden als of we al in de bollenschuur wonen.
Willeke Brouwer en Hugo Buijze hebben een projectvoorstel geschreven. In dit voorstel staat dat iedere cliënt optimaal gaat ontmoeten, want ontmoeting is voor ons een hoge prioriteit, iedere cliënt krijgt 9 dagdelen dagbesteding waarbij de wens van de cliënt centraal staat.
In de praktijk zal de cliënt niet meer naar de dagbestedinglocatie gaan maar ontvangt de dagbesteding per toerbeurt binnen de eigen woning en de andere woning. Als voorbeeld woont een cliënt in de mandarijnlaan 2 en krijgt op maandag in de mandarijnlaan 14, op dinsdag in de mandarijnlaan 18, op woensdag in de mandarijnlaan 20 enz enz, de dagbesteding aan geboden.
Ik wil nogmaals benadrukken; de cliënt staat centraal en we luisteren en kijken goed wat de cliënt zelf wil.
Vanuit de dagbesteding komen de medewerkers naar de woningen om de activiteiten met de cliënten te gaan ondernemen.
Dit is een compleet andere wijze van dagbesteding bieden en we moeten deze wijze zeer frequent evalueren en bijstellen, maar wij zijn er van overtuigd dat deze aanloop naar Vreeburg ten gunste komt van de cliënt en wellicht door deze wijze er "beter" van wordt.
Deze wijze van dagbesteding aanbieden wordt integraal voorbereid door medewerkers van de woningen, dagbestedinglocaties, orthopedagogen en managers primair proces.
Informatie over de visie op wonen en dagbesteding kunt u onder het item visie op wonen en dagbesteding vinden.
Waarschijnlijk vertel ik u niets nieuws maar de ontwikkelingen van de huidige en toekomstige regering voorspellen "zwaar weer" voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe het één en ander eruit gaat zien kunnen we bij benadering nog niet zeggen want de ene periode maken we kans op een subsidie regeling, de andere periode is de regeling geschrapt.
Doordat we gebruik konden maken van de zo genaamde "Agema gelden" hebben we voor iedere woning medewerkers aangetrokken die voor de cliënten gaan koken (dus de meeste dagen vers eten) en een leuke activiteit gaan doen. Dit ook met het oog hoe we in de bollenschuur de zorg gaan aanbieden.
We ervaren deze activiteit heel erg positief en willen graag dat deze activiteit gecontinueerd blijft, nu, met het lente akkoord van de regering is deze regeling weer verdwenen. Vanuit onze regio gaan we kijken hoe we deze activiteiten kunnen blijven aanbieden. Dit is maar één voorbeeld hoe afhankelijk we zijn van de situatie in Nederland.
Nu ik het afgelopen verhaal terug lees lijkt het een deprimerend verhaal te worden. Het tegendeel is waar! Want we gaan echt beginnen met de bouw! Het is een traject waarbij een "lange adem" nodig was en ik geloof dat we nu aan het eind van het voorbereidingstraject zijn.
Ik verwacht dat rond de bouwvak vakantie de sloper begint met het verwijderen van materiaal, daarna kan de aannemer beginnen met de bouw. De verwachte bouwperiode is ongeveer één jaar.
Zoals ik u schreef zijn de tekeningen veranderd, de tekeningen kunt u zien bij het item "nieuwe tekeningen".
De belangrijkste verschillen zitten in de bollenschuur en huize Bloem Lust. De aanbouw van 2 huiskamers voor 5 cliënten is ongewijzigd.
De bollenschuur bood plaats voor 2 cliënten, dit worden er nu 4. In huize Bloem Lust zijn nu op de begane grond 2 cliënt kamers en snoezelruimte van ± 35 m2 in getekend en op de verdieping 1 cliënt kamer, kantoor en spreekkamer en slaapkamer voor de slaapwacht.
Wanneer er gestart wordt met de bouwactiviteiten wordt u hiervan door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Vanzelfsprekend zal ik de items ook op de website vermelden.
Na de presentatie van de plannen was er gelegenheid om rond te lopen in de bollenschuur, Huize Bloem Lust en de omgeving van het pand.
De reacties van de bezoekers waren over het algemeen positief, wat wel de "boventoon voerde" was het gevoel van; wat moet hier nog ontzettend veel gebeuren.
Er werd een lekkere lunch geserveerd en Marco en Fred bakte heerlijke kibbeling voor de aanwezige gasten. Dus wie van vis hield, had een goede middag.
Met vriendelijke groet,
Hugo Buijze

Subcategorieën