Welkom op de website

Laatst toegevoegde item's

- Er zijn panoramafoto`s geplaatst onder Foto`s => Panorama foto`s

- Op 30 januari is het Berghjournaal weer op bezoek geweest. De opname kunt u zien via Bouwnieuws => Berghjournaal

- Op 7 december heeft Angela een winter/kerst fancy fair georganiseerd, u kunt meer lezen en de foto's bekijken in het fotoalbum

- In de rubriek "foto's" zijn er foto's van oktober 2013 geplaatst


Geachte lezer,
Welkom op de website van de bollenschuur Vreeburg.
Met groot genoegen willen wij u op de hoogte brengen van de plannen rond de bollenschuur "Vreeburg".
Sinds enkele jaren zijn we bezig met het ontwikkelen van een concept waar cliënten met een zeer ernstige verstandelijke beperking buiten "Noordwijkerduin" kunnen wonen.
De doelstelling van het concept is om cliënten een omgeving te bieden waarbij wonen en dagbesteding kan worden geïntegreerd.
In het verleden hebben we het project "Buiten gewoon wonen" genoemd maar sinds de plannen meer gestalte hebben gekregen hebben we het project Bollenschuur "Vreeburg" genoemd.


In het LTHP (lange termijn huisvestingsplan) is beschreven dat de Mandarijnlaan gesloopt gaat worden, het voldoet niet meer aan de huidige eisen.
Allereerst willen we als team een goede woonplek voor cliënten, daarnaast willen een verantwoorde werkplek aan medewerkers aanbieden.Samen met cliëntvertegenwoordigers en medewerkers hebben we heel veel gesproken om tot een goed concept te komen.
In maart 2008 is er een informatie bijeenkomst voor cliëntvertegenwoordigers van de Mandarijnlaan geweest.
In deze bijeenkomst zijn onze plannen gepresenteerd zonder dat we een locatie op het oog hadden.
De aanwezige cliëntvertegenwoordigers waren enthousiast over het concept.
Tegelijkertijd is het concept tijdens teambesprekingen regelmatig besproken, ook medewerkers waren erg enthousiast.
Na een periode van onzichtbaar werken van projectmedewerkers van het bouwbureau is er een perceel in Hillegom gevonden dat lijkt aan te sluiten op de wensen die we voor cliënten en medewerkers voor ogen hebben.
De bollenschuur "Vreeburg" is inmiddels aangekocht.

Deze locatie zal huisvesting en dagbesteding gaan bieden aan 25 cliënten die nu o.a. in de Mandarijnlaan 2, 14, 18 en 20 wonen.
In de jaren 2007/2008 heeft het platform "Kritische Ouders" een aantal kanttekeningen geplaatst bij kiezen en aanbieden van een andere woning aan cliënten.
Deze kanttekeningen hebben we ter harte genomen.
We hebben in de informatiebijeenkomst met cliëntvertegenwoordigers een aantal familieleden bereid gevonden om vanaf een vroegtijdig stadium te participeren in de plannen.
Met deze familieleden hebben we enkele locaties bekeken en met elkaar de mogelijkheden en onmogelijkheden besproken.
Het medewerkers belang staat in dit concept hoog in het vaandel.
We willen in dit concept combibanen creëren zodat de medewerkers zoveel mogelijk een lange dienst kunnen werken (diensten van 8 uur).
Een medewerker start in wonen en gaat verder in dagbesteding.
Natuurlijk is dagbesteding een andere "tak van sport" dan wonen. Ook niet iedereen heeft competenties die binnen de andere discipline noodzakelijk zijn. Hiervoor hebben we de expertise van medewerkers van dagbesteding en wonen nodig.
Graag verwijzen wij voor dit aspect naar de bijlagen.
Door combibanen te creëren zal het voor de cliënt duidelijker worden dat zij deel uitmaken van een bijzondere woonvorm.
De cliënt centraal als motto en het samen zorgen voor de dagelijkse gang van zaken met als waardevolle aanvulling zorgen dat ieder op zijn eigen wijze de dagbesteding in kan vullen.
Het concept vormt een vast gesprekspunt tijdens de bespreking over het Ondersteuningsplan.
In het deel "zo zie ik mijn toekomst" komt dit aan de orde.
Bij sommige besprekingen is de cliëntvertegenwoordiger aanwezig. In de besprekingen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is, wordt / is men wel op de hoogte van het concept.

 

Met vriendelijke groet,
Hugo Buijze (Manager primair proces)